Inga produkter i korg.

Kantakartta PDF

 Välj objektet på karta eller rita in beställningsområdet för produkt på kartan. Flytta till adressen genom att klicka på sökfunktionen på karta.
Pris 0  €
eller
Lager

Baskartan visar nuläget alla element som är viktiga vid planering och byggande, bland annat fastigheter, byggnader, trafikleder, vattendrag och höjdlägen.

Baskartan är en noggrann karta som täcker hela Esbo. Den används vid planläggningen och byggprojekt samt som utgångsmaterial för 3D-planeringen.

Objekt

Inga objekt.
Kantakartta PDF
Antal
ha
Pris
0
Grundavgift: 25,00 € / produkt
Kumulativa prissteg
Antal Pris € / ha
< 1 1,24
1000 1,24
(inkl. moms 24%)
PDF

Baskarta PDF-format

 Ge ett läge för produkten. Lägg till läget på kartan innan du lägger till produkten i korg.