Tillgänglighetsredogörelse

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten asiointi.fi - Handel. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller tillgänglighetskraven.

Lagstiftning gäller inte

Karta omfattas inte av lagstiftningens krav.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet säkerställs genom kontinuerlig övervakning när tekniken eller innehållet förändras. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Om du märker en brist på tillgänglighet i vår responstjänst, beskriv den för oss!

Ge respons på tillgängligheten på webblanketten, per e-post [email protected] eller genom att ringa till enheten för e-tjänster, tfn 09 816 34300.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till Esbo stad. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det noggrant hur du kan överklaga och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Esbo stad arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Det görs en tillgänglighetsgranskning av våra digitala tjänster och vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna.

I utvecklingen av nya webbtjänster beaktas tillgängligheten redan från början. Vi utvecklar vår tillgänglighetskompetens och bedömer tillgängligheten i stadens nuvarande webbtjänster.

Esbo stads servicepunkter ger hjälp vid användningen av e-tjänster. Servicerådgivarna på servicepunkterna hjälper användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtandet utarbetades 2.5.2024.