Användarvillkor

Dessa användarvillkor har skrivits 2.5.2024

Det kan finnas brister i omfattningen av och kvaliteten på det material som tillhandahålls via tjänsten. Det kan också förekomma driftsavbrott och felaktigheter som beror på tekniska fel i systemet. Palvelun kautta tarjotun aineiston kattavuudessa ja laadussa saattaa olla puutteita. Järjestelmässä saattaa myös esiintyä käyttökatkoksia ja teknisistä syistä johtuvia virheellisyyksiä.

Esbo stad ansvarar inte för skador som åsamkas användaren av att uppgifterna eventuellt är felaktiga eller bristfälliga eller har missförståtts. Esbo stad ansvarar inte heller för skada som en användare av uppgifterna eventuellt orsakas på grund av en oförutsedd störning i tjänsten eller i datakommunikationsförbindelsen mellan tjänsteleverantören och användaren, eller mellan Esbo stad och tjänsteleverantören. Med tjänsteleverantör avses en för staden extern tjänsteleverantör.

Staden levererar materialet i den form som anges i tjänsten. Staden ansvarar inte för materialets användbarhet i kundens dataprogram.

Försäljningsmaterialets aktualitet motsvarar den realtidsaktualiserade grundkartans situation. Materialets nedladdningskvalitet och att materialet för närvarande inte är under arbete kan kontrolleras här. Materialet för de områden som är under arbete kan beställas från stadsmätningsenhetens kundtjänst, karttatilaus(at)espoo.fi. I de fall där absolut tillförlitliga uppgifter behövs, ska uppgifternas riktighet kontrolleras hos Esbo stad.

Kunden har inte rätt att publicera material om platsdata, sälja eller överlåta materialet eller utdata som producerats med materialet till tredje part utan särskilt tillstånd. Staden har upphovsrätten till det överlåtna materialet. Stadens upphovsrätt upphävs inte fastän användaren redigerar materialet. När publikationer utarbetas utifrån materialet ska tillstånd sökas hos staden.

Datainnehållet i kartmaterial motsvarar datainnehållet i platsdatatjänsten vid leveranstidpunkten. Vid långvarig användning är det skäl att emellanåt kontrollera att materialet är uppdaterat, ifall kundens användningsändamål kräver det.

De uppgifter om grundundersökningar och jordarter som lämnas är inte tillräckliga för planeringen av byggprojekt. Till exempel förutsätter planeringen av grunderna i byggprojekt byggnadsspecifika grundundersökningar som gjorts tillräckligt ofta.

Uppgifterna får användas endast för behov som hänför sig till det egna projektet. Eventuell fortsatt användning av ritningarna kan också vara förenad med upphovsrätts- eller äganderättsfrågor som vid behov bör utredas med berörda parter. Det är förbjudet att extrahera uppgifter genom att skapa ett nytt register över dem.

Om användarnamnet för den som registrerat sig i tjänsten inte har använts på två (2) år, raderas både användarnamnet och profiluppgifterna. Också uppgifter om användare som inte är registrerade raderas efter två (2) år.

Dessa användningsvillkor är i kraft tillsvidare. Tjänstens producent har rätt att ändra användningsvillkoren.

Om du har frågor som gäller tjänsten kan du kontakta vår kundtjänst via Esbo stads responstjänst.