Käyttöehdot

Laatimispäivämäärä 2.5.2024

Palvelun kautta tarjotun aineiston kattavuudessa ja laadussa saattaa olla puutteita. Järjestelmässä saattaa myös esiintyä käyttökatkoksia ja teknisistä syistä johtuvia virheellisyyksiä.

Espoon kaupunki ei vastaa tietojen käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on tietojen mahdollinen virheellisyys, puutteellisuus tai väärinymmärtäminen. Espoon kaupunki ei myöskään ole vastuussa sellaisesta tietojen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on palvelussa tai tietoliikenneyhteydessä esiintyvä ennakoimaton häiriö palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä tai Espoon kaupungin ja palvelun tarjoajan välillä. Palvelun tarjoajalla tarkoitetaan kaupungin ulkopuolista palvelun tarjoajaa.

Kaupunki toimittaa tilatun aineiston siinä muodossa kuin palvelussa on määritelty. Kaupunki ei vastaa aineiston käytettävyydestä asiakkaan tietojärjestelmissä.

Myytävän aineiston ajantasaisuus vastaa reaaliaikaista kantakartan tilannetta. Aineiston tallennustarkkuuden ja sen, ettei aineisto ole parhaillaan työn alla, voi tarkistaa täältä. Työn alla olevien alueiden aineisto on tilattava Kaupunkimittausyksikön asiakaspalvelusta, karttatilaus(at)espoo.fi. Tapauksissa, joissa tarvitsette ehdottoman luotettavia tietoja, tulee tietojen oikeellisuus tarkistaa Espoon kaupungilta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkaista paikkatietoaineistoa eikä myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle osapuolelle ilman erillistä lupaa. Kaupungilla on tekijänoikeus asiakkaalle luovuttamaansa aineistoon. Aineiston käyttäjän tekemä muokkaus ei poista kaupungin tekijänoikeutta. Laadittaessa aineiston pohjalta julkaisuja on kaupungilta haettava julkaisulupa.

Kartta-aineiston tietosisältö vastaa toimitushetken mukaista paikkatietopalvelun tietosisältöä. Pitkäaikaisessa käytössä on syytä ajoittain varmistaa aineiston ajantasaisuus, mikäli asiakkaan käyttötarkoitus sitä edellyttää.

Toimitettavat pohjatutkimus- ja maaperäkarttatiedot eivät ole riittäviä rakennushankkeiden suunnittelua varten. Esimerkiksi rakennushankkeiden perustusten suunnittelu edellyttää rakennuskohtaisia riittävän tiheästi tehtyjä pohjatutkimuksia.

Tietoja saa käyttää vain omaan hankkeeseen liittyvään tarpeeseen. Piirustusten mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa myös liittyä tekijä- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä, jotka tulee selvittää tarvittaessa asianomaisten osapuolten kanssa. Tietojen poiminta siten, että niistä luodaan uusi rekisteri, on kielletty.

Jos palveluun rekisteröityneen käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen (2) vuoteen, sekä käyttäjätunnus että profiilitiedot hävitetään. Myös ei-rekisteröityneen tiedot poistetaan kahden (2) vuoden jälkeen.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

Palvelua koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Asiakaspalveluumme Espoon palautepalvelun kautta.